X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

İşbu Sözleşme, Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No: 15/A Çankaya Ankara adresinde mukim Seğmenler V.D., 9240476578 No’lu Sepol Bilişim Teknoloji. (İşbu sözleşmede kısaca “Sepol Bilişim” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Sepol Bilişim’a ait web sitesi ( www.sepolbilisim.com ) üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunduğu veya Satış Temsilcisi üzerinden telefon, e-posta veya ziyaret ile sipariş verilenSepol Bilişim ürün ve hizmetlerinin kayıt formu ile bilgileri alınan …………………………………………. adresinde mukim …………………. .V.D. …………… vergi numaralı ……………………………….. Tüzel Kişisi (İşbu sözleşmede kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şartlar dahilinde işbu kullanım koşulları ve hizmet sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

* Müşteri, gerçek kişi ise Vergi Numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası Kullanılacaktır.

Madde – 1 SÖZLEŞMENİN AMACI:

İşbu sözleşmenin amacı, Sepol Bilişim tarafından kabul edilen Sipariş Formu’nda belirtildiği üzere, herhangi bir Sepol Bilişim Hizmetinin (Sözleşmenin devamında tamamı “Plan(lar)” olarak anılacaktır, müşteri hesabı da “Planınız/Planlarınız” olarak anılacaktır) satın alınmasına ve kullanımına ilişkin koşulları belirlemek ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile hüküm ve koşulları tesbit etmektir. “Müşteri Paneli” Müşterinin Sepol Bilişim’dan aldığı hizmetlerin idaresi için kullanılan Sepol Bilişim’un sağladığı çevrimiçi arabirimdir. Plan(lar)ı kullanabilmek için, müşterinin kayıt olması ve sözleşmede belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmesi gerekmektedir. Müşteri, “Kabul ediyorum” cümlesinin (diğer ismiyle Sözleşme Kutusu’nun) yanındaki boş onay kutucuğunu işaretleyerek, bu sözleşmeyi okuduğunu beyan eder ve işbu belgede bulunan sözleşme hüküm ve koşullarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Müşteri, ürün veya hizmeti çevrimiçi alarak veya e-posta üzerinden göndererek, bunun imzasına eşdeğer olduğunu da kabul eder. İşbu sözleşmenin çevrimiçi olarak Müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda, Müşteri’nin üye olurken sipariş formuna girilmiş olan tüm bilgiler (veya e-posta ile gönderilen), yukarıdaki girilmesi gereken bilgilerin yerine girilmiş sayılacaktır. Yine Müşteri, çevrimiçi (veya e-posta ile gönderdiği) olarak vermiş olduğu her türlü bilginin doğru ve gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.


Madde – 2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

2.1 Plan(lar)ın Kullanımı:

Sepol Bilişim Kullanım Politikası (kısaca VKP), Plan(lar)ın kullanımına ilişkin genel kural ve prosedürleri anlatır. Sepol Bilişim’un Çevrimiçi Gizlilik Politikası, Müşterinin Plan(lar)ının kullanımıyla ilgili bilgilerini, Sepol Bilişim’un nasıl alacağı, saklayacağı, işleyeceği ve kullanacağına ilişkin hükümleri içermektedir. Sepol Bilişim’un Gizlilik Politikası, Sepol Bilişim’un web sitesinde bulunmaktadır ve herhangi bir zamanda güncellenebilir, güncelleme Takvim’de en az bir hafta öncesinden beyan edilir. Müşteri, sunucu için kayıt olduğunda, VKP ve VKP’de yapılan herhangi bir değişikliğe bağlı olacağından, Müşteri VKP’yi dikkatle okumalıdır. Müşterinin VKP’yi ya da işbu Sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesi durumunda Sepol Bilişim, Müşterinin Plan(lar)ını, Müşteriye önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.

2.2 İçeriğe İlişkin Gereksinimler:

Plan(lar)ın kullanımı, İnternet Programlama Dili, protokoller, yazılım vb. hakkında belli bir seviyede bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu bilgi, müşterinin web sitesinin kullanımı ve içeriğine göre farklılık gösterebilir. Müşteri ya da müşterinin site yöneticisi (webmaster), web sitesini sürdürmeye ilişkin gerekli bilgiye sahip olmalıdır, çünkü bu tip bilgiyi sağlamak, danışmanlık yapmak ya da öğretmek; veya müşteri ve Sepol Bilişim’un üzerinde anlaşmış olduğu Plan(lar)ın dışında bir müşteri hizmeti vermek Sepol Bilişim’un sorumluluğu dahilinde değildir.

2.3 Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı:

Müşteri, Plan(lar)ın kullanımı sırasında, Plan(lar)a tahsis edilen sunucu kaynaklarını (bant genişliği-bandwidth, depolama, e-posta kullanımı, CPU, enerji ve alan tahsisi gibi) aşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin daha önceden belirlenen ve kararlaştırılan yüzdeyi ya da disk kotasını aşması durumunda, ya da e-posta depolama ve eklenti büyüklüğü sınırlamalarını aşması halinde, Sepol Bilişim, bu sözleşmeye ayrı bir ek yapılmadığı sürece, Müşteriyi ek ücretlendirmeye tabi tutabileceği gibi, Plan(lar)ın kullanımını duraklatabilir ya da işbu sözleşmeyi feshedebilir; seçim hakkı Sepol Bilişim’a ait olmak üzere Sepol Bilişim’un düzeltici tedbir almayarak sözleşmenin feshi yolunu seçmesi halinde, Müşteri önceden ödemiş olduğu kullanılmış ya da kullanılmamış hizmetlere ilişkin bedeli geri iade hakkı kazanmaz. Yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde Sepol Bilişim, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek Müşteri sorumluluğundadır.

2.4 Hizmet Kalitesi:

Sepol Bilişim kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlamak için gerekli bütün dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür ancak bunları garanti etmemektedir. Sepol Bilişim, hizmet kesintisi, geçici gecikme ya da Plan(lar)ın kesilmesi sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Sepol Bilişim’in ve personelinin üzerine düşen bütün dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, iddiasını ispat ile mükelleftir. Bu sözleşmeye ek bir SLA sözleşmesi varsa, hizmet kalitesi belirtilen SLA çerçevesindedir ve bu maddeyi geçersiz kılar.

2.5 Çalışan Talebi:

Müşteri, Sepol Bilişim’in çalışanlarıyla, onları kendi çalışanları olarak işe almak amacıyla bağlantıya geçemez. Müşterinin Sepol Bilişim herhangi bir çalışanını işe alması durumunda, Müşteri her bir çalışan için Sepol Bilişim’a, 200.000,00 TL tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

2.6 Sınırlı Sorumluluk:

Sepol Bilişim, ana şirketi, bağlı kuruluşlar, iştirak ettiği kuruluşlar ve içerik sağlayıcılarının, yürürlükteki hukuk kurallarının izin verdiği azami ölçüde kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; Sepol Bilişim hizmetlerinin veya Plan(lar)ın kullanımı veya kullanılamaması; Sepol Bilişim hizmetleri veya Plan(lar) dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir Sepol Bilişim sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair Sepol Bilişim uyarılmış olsa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi, Sepol Bilişim hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.7 Taahhüt:

Müşteri, Sepol Bilişim, Müşteriye sağlamış olduğu Plan(lar)’ın kullanımından, doğrudan ya da dolaylı olarak doğabilecek her türlü sorumluluk, zarar, dava ve yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve benzeri masraflardan zarar görmesini engelleyeceğini ve bunlara karşı Sepol Bilişim koruyacağını, böyle bir durumda Sepol Bilişim tarafından onaylanan bir avukat tarafından savunulacağını taahhüt eder.

2.8 Red:

Müşteri, Sepol Bilişim sunucularından, ağ göbeklerinden ya da Internetten geçen bilginin içeriği hakkında Sepol Bilişim hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ya da bunlar üzerinde hiçbir denetimi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sepol Bilişim sunduğu bütün servisler “olduğu gibi”dir ve bilgisayar donanımı veya iletişim sistemlerine, ve benzerlerine bağlı olarak orataya çıkabilecek arızalar sonucu yaşanabilecek performans kaybına karşı hiçbir garanti içermez.

2.9 Web Sihirbaz Kullanımı:

  • Web sitesine veri girişi (yazı, fotoğraf, ürün vb.) girişi MÜŞTERİ tarafından yapılır. Sepol Bilişim, bu konuda aksini belirtmedikçe ücretli/ücretsiz destek sağlamaz.
  • Sepol Bilişim, müşterilere haftaiçi mesai saatleri içinde mobil santral ile ve haftanın yedi günü e-posta yolu ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
  • Web Sihirbaz Paketleri’nde destek dönüş süresi maksimum 24 saattir.
  • Müşteri, Web Sihirbaz Paketi ile oluşturulan sitenin en altında Sepol Bilişim telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını ve bu yazıya Sepol Bilişim Web Sayfası’na bağlantı verilmesini kabul eder.
  • Müşteri,Sepol Bilişim sunduğu e-posta sunucusundan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Saatlik en fazla 100 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.

2.10 Promosyonlar:

Sepol Bilişim, promosyonları herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Promosyonun, promosyon hüküm ve koşullarına aykırı hale gelmesi durumunda, Sepol Bilişim daha önceden Müşterinin hesabına sunulmuş böyle bir promosyonu kaldırma hakkına sahiptir. Promosyonun hangi hallerde aykırı duruma geldiğini belirleme hakkı tek taraflı olarak Sepol Bilişim aittir. Hükümlerin ya da Müşteri hesabının yenilenmesi üzerine, Promosyon hükümleri ve fiyatları, yenilenmiş hükümlere ya da hesaplara uygulanmaz. Sepol Bilişim promosyonlar aracılığıyla Müşteriye sunduğu herhangi bir iade, promosyonun müşteriye verilme tarihinden itibaren Müşteri tarafından 30 gün içinde istenebilir. Belirlenen promosyon tarihleri dışındaki herhangi bir promosyon talebi reddedilecektir.


Powered by WISECP
Top