X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ŞARTLARI

SEPOL BİLİŞİM Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir.

SEPOL BİLİŞİM Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Bu kapsamda SEPOL BİLİŞİM meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak Kişisel Verileri üçüncü kişilere: Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise; Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise, SEPOL BİLİŞİM hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise, Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SEPOL BİLİŞİM’ın meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.


Powered by WISECP
Top